Arkiv: IOGT-logen 1556 Leufsta Hopp, Lövstabruk

 

 

 

 

 

Serie: Personliga medlemskort i kretslogen

Seriesignum

 

Ö I

 

 

 

 

Volym

Tid

Anmärkning

 

 

 

 

 

 

-

1961

Två stycken

 

Ingår i G II b: 1