IOGT-logen 1556 Leufsta Hopp, Lövstabruk

 

 

 

 

 

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 

 

 

 

 

 

 

A     PROTOKOLL

 

 

 

A I Styrelse- och årsmötesprotokoll

1891-1966

 

 

 

 

 

 

B     UTGÅENDE HANDLINGAR

 

 

B I Verksamhets- och revisionsberättelser

1921-1956

 

 

B II Års- och kvartalsrapporter 

1916-1965

 

 

 

 

 

 

C     DIARIER

[saknas]

 

 

 

 

 

 

D     REGISTER OCH LIGGARE

 

 

 

D I Medlemsmatriklar

1890-1965

 

 

D II Liggare över inbetalda medlemsavgifter

1920-1944

 

 

D III Anteckningslistor för sekreteraren

1946-1964

 

 

 

 

 

 

E     INKOMNA HANDLINGAR

 

 

 

E I Klareringskort

1941-1944

 

 

E II Kvittenser på emottagna klareringskort

1927-1948

 

 

E III Ansökningar om medlemskap

1945-1965

 

 

E IV Övrig korrespondens 

1928-1965

 

 

 

 

 

 

F     HANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE

 

 

 

F I Handlingar rörande biblioteket och övrig studieverksamhet

1928-1961

 

 

F II Handlingar rörande sång, fest och musik

 

 

 

 

 

 

G     RÄKENSKAPER

 

 

 

G I Kassaböcker

1893-1952

 

 

G II Verifikationer

 

 

 

     G II a Verifikationer, huvudserie

1928-1960

 

 

     G II b Kvartalskvitton för medlemsavgifter

1929-1960

 

 

 

 

 

 

Ö     ÖVRIGA HANDLINGAR

 

 

 

Ö I Personliga medlemskort i kretslogen

1961