Arkiv: IOGT-logen 1556 Leufsta Hopp, Lövstabruk

 

 

 

 

 

Serie: Övrig korrespondens

Seriesignum

 

E IV

 

 

 

 

Volym

Tid

Anmärkning

 

 

 

 

 

 

-

1928-1965

Brev från Upplands distriktloge av IOGT samt meddelanden från logerna i Västland, Karlholm, Upplandsbodarne och Skutskär

 

Ingår i D II: 1