Arkiv: IOGT-logen 1556 Leufsta Hopp, Lövstabruk

 

 

 

 

 

Serie: Liggare över inbetalda medlemsavgifter

Seriesignum

 

D II

 

 

 

 

Volym

Tid

Anmärkning

 

 

 

 

 

 

1

1920-1944

Lucka 1928-1929, samt 1931

 

Häri även anteckningslistor för sekreteraren (D III), kvittenser på emottagna klareringskort (E II), ansökningar om medlemskap (E III) och övrig korrespondens (E IV)