Arkiv: IOGT-logen 1556 Leufsta Hopp, Lövstabruk

 

 

 

 

 

Serie: Års- och kvartalsrapporter

Seriesignum

 

B II

 

 

 

 

Tid

Anmärkning

 

 

 

 

 

 

1

1916-1965

Årsrapporter rörande medlemmar och avgifter 1964-1965

Kvartalsrapporter rörande medlemmar och avgifter 1945-1965

Årsrapporter rörande gymnastik och idrott 1940-1959

Prenumerationslistor för tidningen Reformatorn

Rapport från logens arkivarie 1932

Årsrapporter rörande ekonomi 1936-1961

Skattmästarens rapporter 1916-1947